ac3

#1
na vesiax PROGTV android 2.37.7 AC3 kodeki rabotli spomshu <regim prasmotra OMX> . a sichas posle abnavlenii na <regime prasmotra OMX> perestala rabotat AC3 kodeki.
ispravce pagalusta <regim prasmotra OMX> dlya AC3 .
unas AMALOGIC x905w